Jansen and Spijkerboer, ‘Say it loud- en plug een beetje’, 2012

Subject Area

Sexual Orientation/Sexuality
Gender Identity
Refugee/Asylum
Migration
Human Rights
LGBT+

Source

Academic

Type

Literature

Location

Europe

Year Published

2012

Summary

Sabine Jansen and Thomas Spijkerboer, ‘Say it loud – en vlug een beetje: Homoseksuele en transgender asielzoekers, laat uit de kast komen en geloofwaardigheid’, Asiel & Migrantenrecht (9) pp. 456- 463, 2012

Abstract

Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer bespreken in een tweeluik de belangrijkste knelpunten in het Nederlandse asielbeleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers. in dit tweede deel: wat als iemand later uit de kast komt? en hoe wordt de geloofwaardigheid beoordeeld? de vermeende verlichte omgang van Nederland met seksuele oriëntatie en genderidentiteit blijkt een dun vernislaagje.

Het vorige deel van dit artikel1 over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers behandelde het zogenaamde discretie- vereiste en de relevantie van straf baarstelling van homoseksuele handelingen. In dit deel gaan we in op problemen die asielzoekers krijgen als ze pas in tweede instantie verklaringen a eggen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit en op geloofwaardigheidskwesties in LHBT asielzaken. We sluiten af met enige bespiegelingen die op beide artikelen samen ingaan.